«Биз-ОЙТС  га  қаршимиз»

Mактабимизда   7-8  синф  ўқувчиларининг  ОЙТС га  қарши  кураш  куни   мунособати  билан  «Биз-ОЙТС  га  қаршимиз» шиори  остида   тадбир  булиб  утди.